JEDNODUCHÁ INSTALACE


Jednoduchá instalaceRYCHLÉ PŘESNÉ REGULÁTORY PLUS!

se jednoduše připojí k celkové elektrické zátěži přímo u zdroje

v místě hlavního přívodu elektrické energie

sériově mezi hlavní jistič a rozvod nebo v podružných rozvaděčích v rámci areálu nebo budov

většinou se bez úprav instalují do stávajících rozvoden