NAŠE BENEFITY


Naše benefityRPR – rychlý přesný regulátor není jen reklamní fráze:
rychlý dokáže měřit a regulovat 3× za sekundu
přesný reguluje s přesností lepší než 1 V

řízení každé fáze nezávisle v REÁLNÉM ČASE

BYPASS FILOZOFIE „ nikdy neškodit“ při jakékoli nahodilé události
v síti – přetížení, vysoké teplotě, nestandardním chování, výpadku napětí jedné
fáze, regulátor provede automaticky bypass a tuto skutečnost ohlásí – akusticky i
opticky a po vyhodnocení problému je schopen se sám přepnout do „on“ režimu.

 FILTRACE vstupního napětí

nejpokročilejší polovodičová TECHNOLOGIE

regulátor je odolný proti ZKRATU na vstupu i výstupu